Skip links

Våre bøker

Kulturkoden, lytter, lytte, aktiv lytting, god lytter

Kulturkoden

KulturKoden er en praktisk rettet håndbok som bidrar til å se sammenhenger mellom individets behov og virksomhetens behov. KulturKoden har som misjon å hjelpe ledere og medarbeidere med å forandre organisasjonskulturen for å kunne takle stadig raskere skifter i kundebehov og teknologisk utvikling.

Boken gir ledere og medarbeidere viktige refleksjoner som vil lede til mer tilhørighet, økt robusthet og større endringskapasitet.

Medarbeidersamtalen 2.0 bok cover

Medarbeidersamtalen 2.0

Medarbeidersamtalen 2.0 er et radikalt skifte i hvordan vi forankrer, forbereder og gjennomfører en bedre medarbeidersamtale, inkl. oppfølging. Vi tror på medarbeiderskap og at hvert enkelt individ har en vakker stemme – noe å bidra med.

forankre og styrke dine oppgaver i relasjonen til dine medarbeidere

forbedre medarbeidersamtaler, lederstil og medarbeiderutvikling

få en mer profesjonell og systematisk tilnærming til din neste medarbeidersamtale

Medarbeiderkoden

Medarbeiderkoden er til for at for at det skal bli lettere å omsette positive endringer i praksis. Ja, det er lett å slutte seg til et budskap i et kursrom, og det er lett å tenke nye tanker. Det er lett å si at ”dette skal jeg ta tak i”, men det er ikke alltid like lett å få det til å skje, altså realisere konkrete ønskede endringer.
Medarbeiderkoden er en verktøykasse for aktivt medarbeiderskap.

Derfor er medarbeiderkoden selve mestringskoden - nøkkelen til mestring og aktivt medarbeiderskap